ProfessorHieronim Maciejewski

Head of Silicon Compounds Chemistry and Technology Department

Hieronim Maciejewski - w 1986 r. ukończył studia chemiczne na Politechnice Poznańskiej, natomiast 27 stycznia 1995 uzyskał doktorat za pracę pt. Badania reakcji trójpodstawionych silanów z winylotrójpodstawionymi silanami w obecności kompleksów niklu (II) i niklu (0), a 9 grudnia 2004 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy zatytułowanej Synteza, struktura i reaktywność kompleksów niklu z ligandami krzemoorganicznymi. 14 sierpnia 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • 1986: Mgr
 • 1995: Dr
 • 2005: Dr hab.
 • 2014: Prof.
 • 1998 – kierownik Inkubatora Technologii Chemicznych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • 2011 – z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • 2011 – 2017 -  członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • 2012 – 2020 – kierownik Pracowni Chemii i Technologii Polimerów Nieorganicznych
 • 2015 – Przewodniczący Komisji Nauk Chemicznych przy o/PAN w Poznaniu
 • 2017 – Wiceprezes Zarządu Fundacji UAM
 • 2020 – Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu
 • technologie otrzymywania związków krzemoorganicznych
 • syntezy, technologie i modyfikacja polimerów nieorganicznych
 • kataliza procesów hydrosililowania
 • kataliza w cieczach jonowych
 • synteza i zastosowania materiałów hybrydowych i nanokompozytowych
 1. B. Marciniec, H. Maciejewski, C. Pietraszuk, P. Pawluć, Hydrosilylation. A Comprehensive Review on Recent Advances, (B. Marciniec ed.) Springer, 2009
 2. B. Marciniec, H. Maciejewski, P. Pawluć, Hydrosilylation of Carbon-Carbon Multiple Bonds-Application in Synthesis and Materials Science; Chapter 5. Organosilicon Compounds. Experiment (Physico-Chemical Studies) and Applications (Vladimir Ya. Lee ed.), Elsevier Inc., London, 2017
 3. B. Marciniec, H. Maciejewski, C. Pietraszuk, P. Pawluć, Hydrosilylation and Related Reactions of Silicon Compounds, in Applied Homogeneus Catalysis with Organometallic Compounds (B. Cornils, W.A. Hermann, M. Beller, R. Paciello, eds.), Wiley, 2017, vol. 2, 569-620
 4. M. Przybylak, H. Maciejewski, A. Dutkiewicz, Preparation of highly hydrophobic cotton fabrics by modification with bifunctional silsesquioxanes in sol-gel proces, Appl. Surf. Sci., 387 (2016) 163-174
 5. M. Dutkiewicz, J. Karasiewicz, M. Rojewska, M. Skrzypiec, K. Dopierała, K. Prochaska, H. Maciejewski, Synthesis of an open-cage structure POSS containing various functional groups and their effect on the formation and properties of Langmuir monolayers, Chem. Eur. J., 22 (2016) 13275-13286
 6. M. Przybylak, H. Maciejewski, A. Dutkiewicz, J. Walentowska, J. Foksowicz-Flaczyk, Development of multifunctional cotton fabrics using difunctional polysiloxanes, Cellulose, 25(2) (2018) 1483-1497
 7. J. Szyling, A. Franczyk, K. Stefanowska, H. Maciejewski, J. Walkowiak, Recyclable Hydroboration of Alkynes Using RuH@IL and RuH@IL/scCO2 Catalytic Systems, ACS Sustainable Chem. Eng, DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b02388, 2018
 8. R. Januszewski, I. Kownacki, H. Maciejewski, B. Marciniec, Transition matal-catalyzed hydrosilylation of polybutadiene – The effect of substituents at silicon on efficiency of silylfunctionalization proces, Journal of Catalysis, 371, 27-34, 2019
 9. R. Kukawka, A. Pawłowska-Zygarowicz, J. Działkowska, M. Pietrowski, H. Maciejewski, K. Bica, M. Śmiglak, Highly Effective Supported Ionic Liquid-Phase (SILP) Catalysts: Characterization and Application to the Hydrosilylation Reaction, ACS Sustainable Chem. Eng., 7 (5), 4699–4706, 2019
 10. M. Jankowska-Wajda, O. Bartlewicz, A. Walczak, A.R. Stefankiewicz, H. Maciejewski, Highly efficient hydrosilylation catalysts based on chloroplatinate „ionic liquids”, Journal of Catalysis, 374, 266-275, 2019