Associate ProfessorElżbieta Bartoszak-Adamska

Associate Professor

Prof. UAM dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia magisterskie w dziedzinie chemii ukończyła z wyróżniemiem w roku 1987 i w tymże roku została zatrudniona w UAM na stanowisku chemika. Dwa lata później, po rozstrzygnięciu konkursu na Wydziale Chemii UAM, zostaje asystentem w Zakładzie Krystalografii, kierowanym przez prof. dr hab. Zofię Kosturkiewicz. Doktorat, którego promotorem był prof. dr hab. Mariusz Jaskólski,  obroniła w maju 1996 roku a za rozprawę doktorską uzyskała wyróżnienie. Jako adiunkt w grupie badawczej prof. Jaskólskiego rozwijała swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne.  W 2012 roku złożyła rozprawę habilitacyjną,  za którą w 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk chemicznych.  Od 2013 roku jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Wydziale Chemii UAM w ramach Zakładu Krystalografii , kierowanego przez prof. dr hab. Marię Gdaniec.

Prof. Bartoszak-Adamska przygodę z nauką rozpoczęła od rozwiązywania struktury molekularnej i krystalicznej komponentów kwasów nukleinowych oraz soli amin biogennych - stabilizujących konformację tych makromolekuł. Badania  te wykonywała  w ramach projektu kierowanego przez prof. Macieja Wiewiórowskiego. W kolejnym grancie, prowadziła rentgenowską analizę strukturalną  tzw. „gąbek protonowych” (proton sponges), syntezowanych przez prof. E. Grecha.  W czasie stażu w grupie prof. Ivara Olovssona (Uppsala University, Sweden) zapoznała się z nowymi technikami dyfrakcyjnymi: neutronografią i rentgenografią w ekstremalnie niskiej temperaturze.  Zastosowała te techniki z sukcesem do badania wiązań wodorowych w otrzymanych monokryształach.  Poszukiwanie i poznawanie różnych typów wiązań wodorowych oraz określenie wpływu tych oddziaływań chemicznych na konformację i aranżację cząsteczek w krysztale stało się celem jej kolejnych przedsięwzięć naukowych oraz szerokiej współpracy. Obecnie koncentruje się na nowej tematyce  związanej ze strukturą i właściwościami kokryształów farmaceutycznych oraz metodami ich otrzymywania w ramach „zielonej chemii” (green chemistry).

Najczęściej cytowana praca z  393 cytowaniami:

Crystal and molecular structure of 4-carboxypiperidinium chloride  (4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride),    M. Szafran, A. Komasa, E. Bartoszak-Adamska,  J. Mol. Struct. 827 (2007) 101-107.

 • Mgr - 1987
 • Dr - 1996
 • Dr hab. - 2013
 • Prof. UAM - 2019

Funkcje:

 • Przewodnicząca sekcji Komitetu Krystalografii PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (PTK)
 • krystalochemiazwiązków organicznych
 • rentgenografia strukturalna
 • silne wiązania wodorowe w ciele stałym
 • słabe oddziaływania, wiązania wodorowe typu C-H∙∙∙O
 • kokryształy farmaceutyczne
 1. M. Gołdyn, D. Larowska, E. Bartoszak-Adamska , Synthon hierarchy in theobromine cocrystals with hydroxybenzoic acids as coformers, CrystEngComm, 21 (2019) 7373-7388.
 2. M. Gołdyn, D. Larowska, E. Bartoszak-Adamska, Theobromine cocrystals with monohydroxybenzoic acids – synthesis, X-ray structural analysis, solubility and thermal properties, CrystEngComm,21 (2019) 5721-5732.
 3. J. Wójcik, K. Kamieńska-Trela, M. Pecul, E. Bartoszak-Adamska, S.I. Vdovienko, and I.I. Gerus.  Improper Hydrogen C-H···O Bonds Cause Self-Association of α,β-Enaminoketones Containing Fluorosubstituted Alkyl Groups, ChemPhysChem 5 (2004) 209-215.
 4. E. Bartoszak-Adamska, Z. Dega-Szafran, A. Komasa, M. Szafran, Structural, vibrational and DFT studies of di-(pipecolinium acid) squarate, Vibrational Spectroscopy, 88 (2017) 106-116,
 5. E. Bartoszak-Adamska, Z. Dega-Szafran, A. Komasa, M. Szafran, Structural, spectroscopic and  computational  studies of  the  2:1 complex of nipecotic acid with squaric acid, Chemical Physics  444 (2014) 7-14.
 6. T. Ostrowski, P. Januszczyk, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, B. Nawrot,  E. Bartoszak-Adamska,  J. Zeidler.  5-Ethynyl-1-β-D-ribofuranosyl-1H-[1,2,3]triazole-4-carboxylic acid amide (ETCAR) and its analogues: Syntesis and cytotoxic properties.  Bioorganic and Medicinal Chemistry  19 (2011) 4386-4398.
 7. J. Gajda, J. Pacholczyk, A.  Bujacz, E. Bartoszak-Adamska, G. Bujacz, W. Ciesielski, and M.J. Potrzebowski..Structure and Dynamics of L-Selenometionine in the Solid State. J. Phys. Chem. B 110 (2006) 25692-25701.
 8. E. Bartoszak-Adamska, R. Bregier-Jarzębowska, L. Łomozik, Crystal and molecular structures of cadmium (II) nitrate complexes with triamines: 1,5-diamino-3-azapentane, 1,6-diamino-3-azahexane and 1,7-diamino-4-azaheptane, Polyhedron 21 (2002) 739-744.
 9. E. Bartoszak, M. Jaskólski, T. Gustafsson, I. Olovsson, E. Grech, Structure of Thiocyanate Salt of 1,8-bis(Dimethylamino)naphthalene (DMANH+ ·SCN-) at 188 and 290K, Acta Cryst. B50(1994)358-363.
 10. E. Bartoszak,  Z Dega-Szafran, M. Jaskólski, M. Szafran, X-Ray, FT-IR, 1H and 13C NMR, PM3 and AM1  Studies of (N-H…N)+ and (O-H.O)- Intramolecular Hydrogen Bonds in a Complex of 1,8-Diaminonaphthalene with Maleic Acid: Proton Cavity and Basicity of Proton Sponges, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 91 (1995) 87-92.