Associate ProfessorDorota Prukała

Associate Professor
 • 1983: Mgr
 • 1997: Dr
 • 2016: Dr hab.

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • właściwości spektralne i fotofizyczne pochodnych flawin (izoalloksazyn), oraz 5-deazaflawin (5-deazaizoalloksazyn)
 • fotofizyka soli (E)-hydroksystilbazoliowych i ich pochodnych
 • metody spektroskopii stacjonarnej, absorpcyjnej i emisyjnej w zakresie UV/Vis i NIR oraz metody spektroskopii czasowo-rozdzielczej

Najważniejsze publikacje:

 1. D. Prukała, W. Prukała, R. Kaczorowski, I. V. Khmelinskii, E. Sikorska, M. Sikorski, Electron ionisation and electrospray ionisation mass spectrometric study of a series of isomeric methyl-, dimethyl- and trimethylalloxazines. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008, 22, 409-416.
 2. D. Prukała, M. Sikorski, Electron ionization mass spectrometric study of substituted alloxazine-5-oxides and iso-alloxazine-5-oxide. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2009, 23, 619-628.
 3. D. Prukała, W. Prukała, I. Khmelinskii, M. Sikorski, Photophysical properties of izomeric N-chlorobenzyl substituted E-2’-(3’- or 4’-)hydoxy-4-stilbazolium chlorides in alcohols. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 6981-6991.
 4. D. Prukała, W. Prukała, I. Khmelinskii, J. Karolczak, M. Sikorski, Influence of water on photophysical properties of N-bromobenzyl- or –nitrobenzyl derivatives of substituted 4-hydroxystilbazolium hemicyanines. Photochem. Photobiol. Sci. 2011, 10, 1670-1679.
 5. D. Prukała, E. Sikorska, J. Koput, I. Khmelinskii, J. Karolczak, M. Gierszewski, M. Sikorski, Acid-base equilibriums of lumichrome and its 1-methyl, 3-methyl and 1,3-dimethyl derivatives. J. Phys. Chem. A, 2012, 116, 7474-7490.
 6. D. Prukała, W. Prukała, M. Gierszewski, J. Karolczak, I. Khmelinskii, M. Sikorski, Influence of pH on photophysical properties of (E)-1-(4-chlorobenzyl)-4-(4-hydroxystyryl)pyridinium chloride. Photochem. Photobiol. Sci. 2012, 11, 1454-1564.
 7. D. Prukała, M. Gierszewski, T. Pędziński, M. Sikorski, Influence of pH on spectral and photophysical properties of 9-methyl-5-deazaalloxazine and 10-ethyl-5-deaza-isoalloxazine. J. Photochem. Photobiol. A 2014, 275, 12-20.
 8. D. Prukała, W. Prukała, M. Gierszewski, J. Karolczak, I. Khmelinskii, M. Sikorski, The effects of pH and hydrogen bonds on photophysical properties of N-(4-bromobenzyl) substituted hydroxystilbazolium hemicyanine and merocyanine. Dyes and Pigments 2014, 108, 126-139.
 9. D. Prukała, I. Khmelinskii, J. Koput, M. Gierszewski, T. Pędziński, M. Sikorski, Photophysics, excited-state double proton transfer, and hydrogen bonding properties of 5-deazaalloxazines. Photochem. Photobiol. 2014, 90, 972-988.
 10. D. Prukała, M. Gierszewski, J. Karolczak, M. Sikorski, Study of photophysical properties of 5-deazaalloxazine and 1,3-dimethyl-5-deazaalloxazine in dependence of pH using different spectra techniques. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 18729-18741.