ProfessorBronisław Marciniak

Kariera:

 • 1973: Mgr
 • 1979: Dr
 • 1989: Dr hab.
 • 1998: Prof.

Funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Chemii UAM (1996-1999)
 • Prorektor UAM ds. nauki współpracy z zagranicą (1999-2005)
 • Rektor UAM (2008-2016)
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2012-2016)
 • Honorowy Przewodniczacy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2016-obecnie)
 • Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Komisji Nauki  (2018-2021)
 • Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM (2017-obecnie)
 • Kierownik Zakładu Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii UAM (1995-2021)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Członek European Photochemistry Association
 • Fotochemia, fotofizyka i chemia radiacyjna ważnych biologicznie związków organicznych.
 • Fotoindukowane reakcje chemiczne związków organicznych zawierających atom siarki lub krzemu ważnych dla biologii i chemii materiałowej. Przeniesienie elektronu, atomu wodoru, fotoizomeryzacja.

The list of publications in available here.