Associate ProfessorAnna Komasa

Associate Professor
 • 1989 r.: magister
 • 1997 r.: doktor
 • 2019 r.: doktor habilitowany

Tematyka badawcza dotyczy układów z wiązaniem wodorowym. Syntezowane są związki o zróżnicowanej strukturze i właściwościach fizykochemicznych oraz charakteryzowane występujące w nich wiązania wodorowe oraz oddziaływania elektrostatyczne. Badania oparte są na związkach, które  wykazują aktywność biologiczną lub są prekursorami biologicznie aktywnych substancji. Zrozumienie wpływu wiązań wodorowych i słabych oddziaływań na strukturę i aktywność cząsteczek jest istotne przy projektowaniu i modelowaniu układów o znaczeniu biologicznym.

W opisie otrzymanych związków wykorzystywane są techniki spektroskopowe (1H i 13C NMR, FTIR i UV). Szeroko stosowane są również metody chemii kwantowej, które stanowią podstawę modelowania kwantowo-chemicznego widm w podczerwieni, ultrafiolecie i jądrowym rezonansie magnetycznym, co jest cennym wsparciem w interpretacji tych widm. Stosowane metody teoretyczne pozwalają również pozyskiwać dodatkowe informacje dotyczące struktury, zmian konformacyjnych i dynamiki tworzenia wiązań wodorowych.

We współpracy z Zakładem Chemii Materiałów Wydziału Chemii UAM wyznaczane są struktury krystalograficzne nowo zsyntetyzowanych związków i na bazie porównań ze strukturami zoptymalizowanymi metodami chemii kwantowej opisywane są występujące w nich oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe.

Prowadzone są również badania aktywności biobójczej w stosunku do grzybów. Badania te odbywają się w ramach współpracy (trwającej od 2012 r.) z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Efektem tej współpracy było uzyskanie grantu w ramach Programu Badań Polsko-Norweskich wraz z Wydziałem Technologii Drewna UP i Norwegian Forest and Landscape Institute.

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Szafran, A. Komasa, E. Bartoszak – Adamska, Crystal and molecular structure of 4-carboxypiperidinium chloride (4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride), J. Mol. Struct. 827 (2007) 101-107.
 2. A. Komasa, A. Katrusiak, M. Szafran, P. Barczyński, Z. Dega-Szafran, Molecular structure, hydrogen bonding and spectroscopic properties of the complex of piperidine-4-carboxylic acid with chloroacetic acid, J. Mol. Struct. 889 (2008) 112-118.
 3. A. Komasa, A. Katrusiak, M. Kaźmierczak, Z. Dega-Szafran, M. Szafran, Spectroscopic, structural and theoretical investigation of bis(4-trimethylammonium)-benzoate hydroiodide hydrate, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 136 (2015) 1149-1156.
 4. M. Anioła, Z. Dega-Szafran, A. Katrusiak, A. Komasa, M. Szafran, Spectroscopic studies of the 1:1 complex of piperydyne-4-carboxylic acid (isonipecotic) with 2,6-dichloro-4-nitrophenol, Vibrational spectroscopy85 (2016) 35-42.
 5. A. Komasa, P. Barczyński, M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak, Z. Dega-Szafran, M. Szafran, Structure, spectroscopy and DFT calculations of 1,2-di(3-hydroxymethyl-pyridinium)ethane dibromide, J. Mol. Struct. 1120 (2016) 341-350.
 6. A. Komasa, M. Anioła, Z. Dega-Szafran, A. Katrusiak, M. Szafran, Tautomers of N-ethyl-3-oxopyridinium and its adduct with squaric acid in the solid, liquid and gas phases studied by X-ray, Raman, FTIR, NMR and DFT methods, Vibrational Spectroscopy 89 (2017) 102-112.
 7. A. Komasa, Spectroscopic and DFT studies of bis-3-hydroxypyridinium and bis-3-hydroxymethyl-pyridinium dibromides with tetramethylene linker, Spectrochim Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 188 (2018) 456-458.
 8. A. Komasa, M. Winkiel, P. Kwaśniewska, G. Cofta, „Synthesis, spectroscopic, theoretical and antifungal study of gemini 3-hydroxy- and 3-hydroxymethyl-pyridinium dibromide” J. Mol. Struct. 1171 (2018) 888-897.
 9. A. Komasa, P. Barczyński, M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak, Spectroscopic, structural and theoretical investigation of 1,3-bis(3-hydroxymethylpyridinium)-propane dibromide, tetrabromozincate and tetrabromocuprate, J. Mol. Struct. 1163 (2018) 345-356.
 10. M. Szafran, A. Komasa, M. Rusek, A. Katrusiak, Z. Dega-Szafran, Centrosymmetricandasymmetricdimersof5-(quinolinium)-valeric acid bromide monohydrate in crystal field and in silico, J. Mol. Struct. 1222 (2020) 128912.