Associate ProfessorAnna Gąsowska

Associate Professor

Pełnomocnik Dziekana do spraw związanych z prowadzeniem klas akademickich

Kariera:

  • 1976:  Mgr
  • 1980:  Dr
  • 2008:  Dr hab.
  • Badanie kompleksów jonów metali z poliaminami lub neuroprzekaźnikami w roztworze.
  • Oddziaływania poliamin i neuroprzekaźników z nukleozydami i nukleotydami.
  • Reakcje kompleksowania i niekowalencyjne oddziaływania w układach potrójnych: jon metalu/ neuroprzekaźnik/poliamina/nukleozyd lub nukleotyd.

Wykaz publikacji znajdziesz tutaj.