ProfessorAndrzej Katrusiak

Head of Department of Materials Chemistry
 • 1979: Mgr
 • 1983: Dr
 • 1990: Dr hab.
 • 1997: Prof.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Chemii Materiałów
 • Członek Komisji Wysokich Ciśnień IUCr
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień UNIPRES (Warszawa)

Strona internetowahpc.amu.edu.pl

 • chemia materiałów warunków ekstremalnych
 • synteza i struktura ferroelektryków
 • polimorfizm i jego zastosowania
 • krystalizacja izochoryczna i izotermiczna
 • dyfraktometria wysokich ciśnień

Najważniejsze publikacje:

 1. High-Pressure (+)-Sucrose Polymorph, E.Patyk, J.Skumiel, M.Podsiadlo, A.Katrusiak, Angew. Chem. 51 (2012) 2146-2150.
 2. Reply to Comment on "Ferroelectric order of parallel bistable hydrogen bonds", M.Szafranski, A.Katrusiak, Phys. Rev. Lett. 109, (2012) 169602-1-2.
 3. Imidazole Hidden Polar Phase, D.K.Paliwoda, K.F.Dziubek, A.Katrusiak, Cryst. Growth Des. 12 (2012) 4302-4305.
 4. Remote halogen switch of amine hydrophilicity, M.Andrzejewski, A.Olejniczak, A.Katrusiak,  CrystEngComm 14 (2012) 6374-6376.
 5. Chemistry of density: extension and structural origin of Carnelley's rule in chloroethanes, M.Podsiadlo, M.Bujak, A.Katrusiak, CrystEngComm, 14 (2012) 4496-4500.