Associate ProfessorAgnieszka Janiak

Associate Professor

Dwuletni staż podoktorski w grupie prof. Leonarda J. Barboura, Uniwersytet Stellenbosch, Republika południowej Afryki, 2012-1014.

Google Scholar:  scholar.google.com/citations?user=-HVAIlUAAAAJ&hl=pl

Scopus:

Orcid:  orcid.org/0000-0002-0611-5998

Kariera:

  • 2002: Mgr
  • 2008: Dr
  • 2019: Dr hab.
  • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016-2020)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (od 2009)
  • relacja struktura-właściwości w kryształach związków makrocyklicznych, acyklicznych i metaloorganicznych typu MOF
  • rozszerzalność termiczna w kryształach związków organicznych
  • właściwości sorpcyjne porowatych materiałów molekularnych
  • inkluzja w kryształach chiralnych makrocykli
  • krystalografia, rentgenografia strukturalna