ProfessorAdam Huczyński

Head of Medical Chemistry Department

W 2008 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ”Synteza, badania spektroskopowe i semiempiryczne estrów Monenzyny A oraz ich kompleksów z kationami metali” uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. Promotorem przewodu doktorskiego był Prof. dr hab. Bogumił Brzezinski. W 2013 roku uzyskał habilitację na podstawie jednotematycznego cyklu 24 publikacji naukowych pt. ”Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne modyfikowanych antybiotyków jonoforowych oraz ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwnowotworowej”. Rozprawa habilitacyjna otrzymała nagrodę im. Wiktora Kemuli za najlepszą habilitację w 2014 roku, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. W 2019 roku nadano mu tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Od 2020 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Medycznej na Wydziale Chemii UAM.

Jest współautorem  ponad 130 artykułów naukowych z listy JCR z dziedziny chemii organicznej i bioorganicznej oraz z chemii medycznej. W swojej pracy naukowej zajmuje się modyfikacją chemiczną i badaniami aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej antybiotyków jonoforowych (monenzyna, salinomycyna, kwas lasalowy) oraz substancji pochodzenia roślinnego (kolchicyna, gossypol).

Kariera:

 • 2004: mgr fizyki (Wydział Fizyki UAM)
 • 2004: mgr chemii (Wydział Chemii UAM)
 • 2008: dr nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM)
 • 2013: dr hab. nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM)
 • 2019: profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
 • modyfikacja związków pochodzenia naturalnego
 • synteza organiczna
 • badania aktywności przeciwnowotworowej, przeciwbakteryjnej i przeciwpierwotniakowej  pochodnych związków naturalnych
 • poszukiwania zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną związków organicznych
 • chemia supramolekularna
 • badania spektroskopowe i strukturalne związków organicznych

Najważniejsze publikacje:

 1. Alqahtani, T., V. M. Kumarasamy, A. Huczyński, and D. Sun. 2020. "Salinomycin and its Derivatives as Potent RET Transcriptional Inhibitors for the Treatment of Medullary Thyroid Carcinoma." International Journal of Oncology 56 (1): 348-358. doi:10.3892/ijo.2019.4916.
 2. Antoszczak, M., A. Markowska, J. Markowska, and A. Huczyński. 2020. "Old Wine in New Bottles: Drug Repurposing in Oncology." European Journal of Pharmacology 866. doi:10.1016/j.ejphar.2019.172784.
 3. Czerwonka, D., S. Sobczak, E. Maj, J. Wietrzyk, A. Katrusiak, and A. Huczyński. 2020. "Synthesis and Antiproliferative Screening of Novel Analogs of Regioselectively Demethylated Colchicine and Thiocolchicine." Molecules 25 (5). doi:10.3390/molecules25051180.
 4. Czerwonka, D., A. Urbaniak, S. Sobczak, S. Piña-Oviedo, T. C. Chambers, M. Antoszczak, and A. Huczyński. 2020. "Synthesis and Anticancer Activity of Tertiary Amides of Salinomycin and their C20-Oxo Analogues." ChemMedChem 15 (2): 236-246. doi:10.1002/cmdc.201900593.
 5. Klejborowska, G., M. Moshari, E. Maj, U. Majcher, J. Preto, J. Wietrzyk, J. A. Tuszynski, and A. Huczyński. 2020. "Synthesis, Antiproliferative Activity, and Molecular Docking Studies of 4-Chlorothiocolchicine Analogues." Chemical Biology and Drug Design 95 (1): 182-191. doi:10.1111/cbdd.13618.
 6. Klejborowska, G., A. Urbaniak, E. Maj, J. Preto, M. Moshari, J. Wietrzyk, J. A. Tuszynski, T. C. Chambers, and A. Huczyński. 2020. "Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Docking Studies of New Amides of 4-Chlorothiocolchicine as Anticancer Agents." Bioorganic Chemistry 97. doi:10.1016/j.bioorg.2020.103664.
 7. Krzywik, J., M. Aminpour, E. Maj, W. Mozga, J. Wietrzyk, J. A. Tuszyński, and A. Huczyński. 2020. "New Series of Double-Modified Colchicine Derivatives: Synthesis, Cytotoxic Effect and Molecular Docking." Molecules 25 (15). doi:10.3390/molecules25153540.
 8. Krzywik, J., W. Mozga, M. Aminpour, J. Janczak, E. Maj, J. Wietrzyk, J. A. Tuszyński, and A. Huczyński. 2020. "Synthesis, Antiproliferative Activity and Molecular Docking Studies of Novel Doubly Modified Colchicine Amides and Sulfonamides as Anticancer Agents." Molecules 25 (8). doi:10.3390/molecules25081789.
 9. Markowska, A., M. Antoszczak, Z. Kojs, W. Bednarek, J. Markowska, and A. Huczyński. 2020. "Role of Vitamin D3 in Selected Malignant Neoplasms." Nutrition 79-80. doi:10.1016/j.nut.2020.110964.
 10. Markowska, A., M. Antoszczak, J. Markowska, and A. Huczyński. 2020. "Statins: Hmg-Coa Reductase Inhibitors as Potential Anticancer Agents Against Malignant Neoplasms in Women." Pharmaceuticals 13 (12): 1-13. doi:10.3390/ph13120422.
 11. Michalak, M., M. S. Lach, M. Antoszczak, A. Huczynski, and W. M. Suchorska. 2020. "Overcoming Resistance to Platinum-Based Drugs in Ovarian Cancer by Salinomycin and its derivatives—an in Vitro Study." Molecules 25 (3). doi:10.3390/molecules25030537.
 12. Pallante, L., A. Rocca, G. Klejborowska, A. Huczynski, G. Grasso, J. A. Tuszynski, and M. A. Deriu. 2020. "In Silico Investigations of the Mode of Action of Novel Colchicine Derivatives Targeting β-Tubulin Isotypes: A Search for a Selective and Specific β-III Tubulin Ligand." Frontiers in Chemistry 8. doi:10.3389/fchem.2020.00108.
 13. Sulik, M., E. Maj, J. Wietrzyk, A. Huczyński, and M. Antoszczak. 2020. "Synthesis and Anticancer Activity of Dimeric Polyether Ionophores." Biomolecules 10 (7): 1-19. doi:10.3390/biom10071039.
 14. Sulik, M., K. Stępień, J. Stefańska, A. Huczyński, and M. Antoszczak. 2020. "Antibacterial Activity of Singly and Doubly Modified Salinomycin Derivatives." Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 30 (9). doi:10.1016/j.bmcl.2020.127062.
 15. Urbaniak, A., F. Jousheghany, S. Piña-Oviedo, Y. Yuan, U. Majcher-Uchańska, G. Klejborowska, A. Moorjani, B. Monzavi-Karbassi, A. Huczyński, and T. C. Chambers. 2020. "Carbamate Derivatives of Colchicine show Potent Activity Towards Primary Acute Lymphoblastic Leukemia and Primary Breast Cancer cells—in Vitro and Ex Vivo Study." Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 34 (6). doi:10.1002/jbt.22487.

Pełny wykaz publikacji znajdziesz tutaj.