Prof. UAM dr hab.Anna Lewandowska-Andrałojć

Pracownik samodzielny
 • 2007 – Magister: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł pracy: "Obliczanie funkcji termodynamicznych w oparciu o fizykę statystyczną dla różnych modeli cząsteczek dwuatomowych”
 • 2011 – Doktor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł rozprawy: „Fotoindukowane procesy przeniesienia elektronu, protonu lub atomu wodoru w układach bichromoforowych benzofenon-tyrozyna oraz benzofenon-metionina”
 • 2021: Doktor habilitowany:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 2017, tytuł osiągnięcia: „Mechanizmy reakcji przeniesienia elektronu i protonu dla związków i materiałów o potencjalnym zastosowaniu w sztucznej fotosyntezie”

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3166-2640

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=gVFo3zoAAAAJ

 • Fotochemia i fotokataliza nanomateriałów
 • Fotochemia i fotofizyka porfiryn
 • Synteza i charakterystyka nanostruktur opartych o materiały 2D
 • Zastosowanie materiałów w 2D w fotokatalizie
 • Fotokatalityczne wytwarzanie wodoru i fotodegradacja barwników
 • Mechanizmy reakcji przeniesienia elektronu, protonu dla układów o potencjalnym wykorzystaniu w sztucznej fotosyntezie
 • A. Siklitskaya, E. Gacka, D. Larowska, D. M. Mazurkiwicz-Pawlicka, A. Malolepszy, L. Stobinski, B. Marciniak, A. Lewandowska-Andralojc*, A. Kubas, “Lerf–Klinowski-type models of graphene oxide and reduced graphene oxide are robust in analyzing non-covalent functionalization with porphyrins”. Sci Rep, 2021, 11,7977
 • E. Gacka, L. Majchrzycki, B. Marciniak, A. Lewandowska-Andralojc*, “Effect of graphene oxide flakes size and number of layers on photocatalytic hydrogen production“  Sci. Rep., 2021, 11, 15969
 • Lewandowska-Andralojc*, A. Malolepszy, A. Stritt, A. Grohmann, “Modification of Eosin Y and Cobalt Molecular Catalyst System with Reduced Graphene Oxide for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”, Cat. Sci. Technol, 2020, 10, 4693
 • Lewandowska-Andralojc*, D. Larowska, E. Gacka, T. Pedzinski, B. Marciniak, “How Eosin Y/Graphene Oxide-Based Materials Can Improve Efficiency of Light-Driven Hydrogen Generation: Mechanistic Aspects”,J. Phys. Chem. C 2020, 124, 5, 2747
 • Lewandowska-Andralojc, B. Marciniak,” Five Major Sins in Fluorescence Spectroscopy of Light-Harvesting Hybrid Materials”, ACS Energy Letters, 2019, 4, 1898
 • E. Gacka, A. Wojcik, M. Mazurkiewicz-Pawlicka, A. Malolepszy, L. Stobiński, A. Kubas, G. L. Hug, B. Marciniak, A. Lewandowska-Andralojc*, Noncovalent Porphyrin–Graphene Oxide Nanohybrids: The pH-Dependent Behavior”, J.Phys.Chem. C, 2019, 123, 6, 3368
 • Y. Xie, D. W. Shaffer, A. Lewandowska-Andralojc, D. J. Szalda, J. J. Concepcion, “Water Oxidation by Ruthenium Complexes Incorporating Multifunctional Bipyridyl Diphosphonate Ligands” Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8067
 • K Garg, Y. Matsubara, M. Z. Ertem, A. Lewandowska-Andralojc, S. Sato, D. J. Szalda, J. T. Muckerman, E. Fujita, “Striking Differences in Properties of Geometric Isomers of [Ir(tpy)(ppy)H]+: Experimental and Computational Studies of their Hydricities, Interaction with CO₂, and Photochemistry” Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 14128
 • A. Lewandowska-Andralojc*, T. Baine, X. Zhao, J. Muckerman, E. Fujita, D. Polyansky, “Mechanistic studies of hydrogen evolution in aqueous solution catalyzed by a tertpyridine-amine cobalt complex”, Inorg. Chem., 2015, 54, 4310
 • A. Lewandowska-Andralojc, D.E. Polyansky, Mechanism of the Quenching of the Tris(bipyridine)ruthenium(II) Emission by Persulfate: Implications for Photo-Induced Oxidation Reactions” J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 10311