Prof. UAM dr hab.Piotr Skołuda

Pracownik samodzielny

ORCID: 0000-0002-2640-6434

  • Magisterium: 1976
  • Doktorat: 1986
  • Habilitacja: 2000
  1. Strukturalne i dynamiczne aspekty adsorpcji jonów i cząsteczek organicznych na elektrodach monokrystalicznych
  2. Rekonstrukcja powierzchni na granicy faz metal/ roztwór elektrolitu
  3. Kinetyka procesów elektrodowych
  1. E.Dutkiewicz and P.Skołuda
    Ionic adsorption from mixed electrolyte solutions at constant cationic                                                                                                                                                                                                    strength J.Electroanal.Chem.,213(1986)327
  2. P.Skołuda,  D.M.Kolb
    The kinetic of the (5 x20) *  (1x1)  structural  transition for Au(100)
    Surf. Science, 260(1992) 229
  3. The voltammetric features associated with the lifting of charge                                                                                                                                                                                                                -induced surface reconstruction on Au(100)  J.Electroanal.Chem., 442(1998)9
  4. P.Skołuda
    Extension of the stability range of the reconstructed Au(100) surface in the presence of organic molecules Electrochem.Commun. 5(2003)142
  5. P.Skołuda
    The influence of surface crystallography on electro-oxidation of trivalent chromium at Au(210)  and  Au(311) electrodes J.Electroanal.Chem.623(2008)15                              
  6. P.Skołuda  
    Inhibition of potential-induced surface reconstruction on  Au(1 0 0) electrode by the products of tyramine electro-oxidation   Electrochim. Acta 56 (2011) 8625
    7
  7. W.Gałęzowski,  P.Skołuda
    Effect of surface structure of Au(100) electrode on phase transitions within adsorbed   adlayer of coumarin in halide electrolytes in the presence of tetrabutylammonium cations”  Electrochem. Commun.111(2020)108881