Zakład Chemii Fizycznej

Kontakt:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Zakład Chemii Fizycznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
Kurator Zakładu – Prof. dr hab. Maciej Kubicki
e-mail: mkubicki@amu.edu.pl

Pracownicy Zakładu