Prof. dr hab.Danuta Barałkiewicz

Pracownik samodzielny

Danuta Barałkiewicz

 • Kierownik Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków do 2003-2019;
 • Kierownik Zakładu Analizy Śladowej, 2020;
 • Członek (z wyboru) Komitetu Chemii Analitycznej, Polska Akademia Nauk;
 • V-ce Przewodnicząca Zespołu Komisji Analizy Spektralnej, Polska Akademia Nauk Komitet Chemii Analitycznej;
 • Przewodnicząca Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej, Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej;
 • V-ce prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Juliusza Aleksandrowicza;
 • European Virtual Institute of Speciation Analysis;
 • Visiting professor at China University of Geosciences, Wuhan.
 • Autoryzowany wykładowca TrainMiC, z zakresu Metrologii w Chemii.
 • Europejska Federacja Nauczycieli Akademickich w dziedzinie Metrologia w Chemii.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701726865

 • 1987: doktor nauk przyrodniczych
 • 2002: doktor habilitowany nauk chemicznych
 • 2010: profesor nauk chemicznych
 • Chemia analityczna – analiza spektralna zaawansowanymi technikami analitycznymi , spektrometria mas, techniki sprzężone: ICP-MS, ICP-OES, HPLC/ICP-MS, LA-ICP-MS, FIAS-ICP-MS oraz F-AAS, ET-AAS, CV-AAS i HG-AAS;

Badane obiekty:

 • Środowisko: nowoczesny monitoring pierwiastków śladowych, bezpośrednia analiza próbek stałych, specjacja Cr(III) i Cr(VI), As(III), As(VI), MMA, DMA i AsB, Sb(III), Sb(V), Hg, CH3Hg w wodzie;
 • Żywność: oznaczanie śladowych pierwiastków w miodzie, specjacja rtęci w rybach; wodach smakowych i funkcjonalnych, produkty żywnościowe z alg;
 • Rośliny: specjacja i translokacja Pb, Cd, Zn i Cu w roślinach;
 • Próbki kliniczne: badanie zawartości i wizualizacja pierwiastków w tkankach twardych i miękkich oraz płynach ustrojowych;
 • Wprowadzanie zasad metrologii i chemometrii do chemii analitycznej.

Wykaz publikacji dostępny jest tutaj.