Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:
prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb

Wiceprzewodnicząca:
dr hab. Anna Szwajca

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • prof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski
 • prof. UAM dr hab. Maciej Trejda
 • dr hab. Rafał Wawrzyniak
 • dr hab. Małgorzata T. Kaczmarek
 • dr Ewa Janiszewska
 • dr Katarzyna Koroniak-Szejn
 • dr Katarzyna Taras Goślińska
 • dr Jakub Grajewski
 • mgr Sara Górka – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • Aleksandra Laskowska– przedstawiciel Samorządu Studentów

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca Zespołu:
dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska

Członkowie:

 • prof. dr hab. Mieczysław Kozłowski
 • prof. dr hab. Cezary Pietraszuk
 • dr hab. Mariusz Pietrowski
 • dr hab. Iwona Rykowska
 • dr hab. Anna Szwajca
 • dr Iwona Gulaczyk
 • dr Małgorzata Bartosiewicz
 • dr Agnieszka Grajewska
 • dr Anna Golczak
 • mgr Nina Kaczorowska - przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • Wojciech Kuciński - przedstawiciel Samorządu Studentów

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia z działalności w roku 2017

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia z działalności w roku 2018