Programy Krajowe

Adiunkci

dr hab.

Marcin Śmiglak

dr

Agnieszka Czapik

stażysta podoktorski

dr

Marta Ignasiak-Kciuk

dr

Piotr Kamiński

stażysta podoktorski

dr

Zuzanna Kowalkiewicz

dr

Tomasz Ślusarski

stażysta podoktorski pokój: 1.9

dr

Marcos Verissimo Alves

Doktoranci

mgr

Piotr Cecot

mgr

Michał Kozanecki