Rada Programowa Studium Doktoranckiego

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć

Członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski
  • prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
  • dr hab. Mariusz Pietrowski
  • mgr Szymon Sobczak