Aparatura badawcza

Wykaz dostępnej aparatury znajdziesz w plikach:

Dla wersji pliku V.1 arkusz "filtruj excel 2010" dodano fragmentator, którym jest KATEGORIA - pozwala to na dodatkowe filtrowanie informacji dotyczących aparatury.

Dla starszych wersji Excela możliwe jest:

  • proste filtrowanie z wykorzystaniem tabeli przestawnej,
  • proste filtrowanie wierszem 1 poszczególnych kategorii w danej kolumnie w arkuszu "aparatura".