ProfessorStefan Lis

Kariera:

 • 1976: Mgr
 • 1986: Dr
 • 1995: Dr hab.
 • 2003: Prof.

Funkcje:

 • Przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1997 - 2003)
 • Kierownik Zakładu Ziem Rzadkich (od 2003)
 • Prodziekan Wydziału Chemii  (2002 - 2005)
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2003-2012)
 • Wiceprezes Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego (od 2011)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego International Journal of Photoenergy (od 2002)
 • Profesor wizytujący: Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, Japonia (1997); Florida State University, Tallahassee (2000); Science University of Tokyo, Japan (2003) and (2006)
 • chemia nieorganiczna, koordynacyjna i analityczna, głównie pierwiastków f-elektronowych
 • spektroskopowe (fotoluminescencja, chemiluminescencja i electrochemi-luminescencja) badania kompleksowania i właściwości fotofizycznych jonów lantanowców i uranylu w układach nieorganicznych i organicznych
 • synteza i charakteryzacja fizykochemiczna  nanomateriałów nieorganicznych  domieszkowanych jonami  lantanowców
 • charakterystyka optyczna (luminescencja i luminescencja upkonwersyjna, sensybili-zacja, procesy transferu energii i ładunku, procesy wygaszania, emisyjne czasy życia, wydajność kwantowa) i strukturalna nowych nanoluminoforów oraz ich funkcjonalizacja
 • rozwój nowych metod analitycznego oznaczania substancji organicznych i bioorganicznych w oparciu o metodę chemiluminescsecyjną

Najważniejsze publikacje:

 1. S. Lis, G. Meinrath, Z. Glatty, M. Kubicki Inorg. Chim. Acta, 363 (2010) 3847-3855. “Spectroscopic speciation and structural characterisation of uranyl(VI) interaction with pyridine carboxylic acid N-oxide derivatives”
 2. M. Kaczmarek, S. Lis, Analyst, 136 (2011) 2592-2597. “Chemiluminescence determination of fluoroquinolones using Fenton system in the presence of terbium(III) ions”
 3. T. Grzyb, S. Lis, Inorg. Chem., 50 (2011) 8112–8120 “Structural and Spectroscopic Properties of LaOF:EuEu3+ Nanocrystals Prepared by the Sol-Gel Pechini Method”
 4. A. Szczeszak, T. Grzyb,  S. Lis, Dalton Transaction, 41 (2012) 5824-5831 “Spectroscopic studies and revision of structural properties of GdBO3 nanopowders doped with EuEu3+ ions”
 5. M. Runowski, T. Grzyb, S. Lis, J. Nanopart. Res. 14:1188-7 (2012) “Magnetic and luminescent hybrid nanomaterial based on Fe3O4 nanocrystals and GdPO4:Eu3+ nanoneedles”