Associate ProfessorKrystyna Seifert

Associate Professor

Koordynator przedmiotu Chemiczne Procesy Biotechnologiczne

Strona grupy badawczej: kik.amu.edu.pl

Kariera:

 • 1980: mgr
 • 2003 : dr
 • 2019: dr hab
 • Mikrobiologiczne wytwarzanie wodoru przy wykorzystaniu organicznych substancji odpadowych.
 • Fotofermentacyjna produkcja wodoru z mieszaniny substratów organicznych i czystych kultur bakterii
 • Ciemna fermentacja w produkcji wodoru z udziałem substratów wielkocząsteczkowych
 • Wykorzystanie drukarki 3D do produkowania matryc do immobilizacji bakterii fermentacyjnych
 • Tworzenie systemów hybrydowych do produkcji biowodoru

Najważniejsze publikacje:

 1. R.Zagrodnik, K.Seifert, M.Stodolny, A.Juszczak

  Producing hydrogen In sequential dark and photofermentation from four different distillery wastewaters. Polish Journal of Environmental Studies,2020, 29(4), pp.2935-2944

 2. R.Zagrodnik, K.Seifert

  Direct fermentative hydrogen production from cellulose and starch with mesophilic bacterial consortia. Polish Journal of Microbiology, 2020, 69(1) pp.109-120.

 3. K. Seifert, R.Zagrodnik, M.Stodolny, M.Łaniecki,

  Biohydrogen production from chewing gum manufacturing residue in two-step process of  dark fermentation and   photofermentation. Renewable Energy 122,526-532, (2018)

 4. K.Seifert, K.Dyba, K.Góra-Marek, M.Stodolny, R.Zagrodnik, M.Łaniecki

  Fermentative hydrogen production in presence of modified mesoporous

  silica SBA-15. International J. of Hydrogen Energy   41, 19367-19372, (2016)

 5. R.Zagrodnik , K.Seifert, M.Stodolny,  M.Łaniecki

  Continuous photofermentative production of hydrogen by immobilized

  Rhodobacter sphaeroides O.U.001. International J. of Hydrogen Energy  40, 5062-5073, (2015)

 6. E.Wicher,K.Seifert,R.Zagrodnik , B.Pietrzyk, M.Łaniecki,

  Hydrogen gas production from distillery wastewater by dark fermentation.

  International J. Hydrogen Energy  38(19)7767-73, (2013)

 7. K.Seifert, M.Waligórska, M.Łaniecki,

  Brewery wastewaters in photobiological hydrogen generation in presence  

  Rhodobacter sphaeroidesO.U.001.International J. Hydrogen Energy 35, 4085-4091, (2010)

 8. K.Seifert,M.Waligórska, M.Łaniecki,

  Hydrogen generation In photobiological process from dairy wastewater.

  International J. Hydrogen Energy 35, , 9624-9629, (2010)

 9. K.Seifert, M.Waligórska,, M.Wójtowski, M.Łaniecki,

  Hydrogen generation from glycerol in batch fermentation process.

  International J. Hydrogen Energy, 34, 3671-3678, (2009)