ProfessorAndrzej Molski

  • 1976: Mgr
  • 1985: Dr
  • 1994: Dr hab.
  • 2006: Prof.
  • Modelowanie, symulacje, analiza danych eksperymentów z pojedynczymi cząsteczkami.

Najważniejsze publikacje:

  1. M. Waligórska, A. Molski: Maximum likelihood-based analysis of photon arrival trajectoriesin single-molecule FRET, Chem. Phys. 403 (2012) 52.
  2. M. Hajdziona, A. Molski: Maximum likelihood-based analysis of single-molecule photonarrival trajectories, JCP 134 (2011) 054112.
  3. A. Molski, Single-molecule Michaelis-Menten kinetics: effect of substrate fluctuations.Chem. Phys., 352 (2008) 276.