Zapisy na egzamin licencjacki

Zapisy na egzamin licencjacki dla studentów UAM kierunku chemia.

Zapisu dokonują tylko osoby, które mają zaliczone wszystkie egzaminy na pierwszy wolny termin w wybranym dniu. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem student w utworzonym spotkaniu na MS TEAMS załącza:

  • prezentację przedstawiającą efekty pracy licencjackiej,
  • pracę,
  • wynik analizy programem antyplagiatowym JSA,
  • recenzje.

Komisja 1

Komisja 2