Informacja dla studentów kończących studia pierwszego stopnia

W związku z Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 3 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego, Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 4 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 5 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych, prosimy studentów o zapoznanie się z poniższą instrukcją postępowania przed obroną licencjacką i Zarządzeniem Dziekana Wydziału Chemii na rok akademicki 2020/2021. Instrukcje odnośnie działań w APD znajdują się na stronie wydziałowej oraz na stronie internetowej: http://apd.amu.edu.pl

WAŻNE! PRZED REJESTRACJĄ PRACY STUDENT MUSI UZYSKAĆ WSZYSTKIE WPISY W USOS WEB (ROZLICZONY ETAP STUDIÓW)

10 kroków do Licencjatu w trybie zdalnym 2021

 1. Upewnij się czy zgodnie z Twoim programem studiów zapisany jesteś na wszystkie zajęcia i zadbaj aby wszystkie oceny były wpisane do USOS-a.
 2. Wyślij do BOS Wydziału Chemii ze swojego maila studenckiego następujące informacje:
 • tytuł pracy dyplomowej w języku, w którym została przygotowana (język oryginału),
 • imię (imiona) i nazwisko Promotora,
 • imię (imiona) i nazwisko Recenzenta,
 1. Sprawdź poprawność tytułu Twojej pracy licencjackiej w APD. Sprawdź czy działania w APD są uruchomione i możesz już realizować również pkt. 6. Jeżeli nie, czekaj cierpliwie.
 2. Zapisz się na termin zdalnego egzaminu w aplikacji na stronie wydziałowej.
 3. Zawiadom BOS Wydziału Chemii, telefonicznie 61 829 15 64 lub mailowo wchem@amu.edu.pl o uzyskaniu przez Ciebie wszystkich zaliczeń, aby rozliczyć ostatni etap studiów.
 4. Uzupełnij dane w APD pamiętając o:
 • wpisaniu tytułu po angielsku,
 • słowach kluczowych po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
 • streszczeniu po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
 • przesłaniu pliku pracy (format PDF), pamiętaj o tym, że nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków,
 • zatwierdzeniu w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy,
 1. Na MS Teams zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny kanał z datą i godziną Egzaminu, na którą się zapisałeś o czym zostaniesz poinformowany mailowo.
 2. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem w utworzonym spotkaniu na MS TEAMS załącz:
 • prezentację przedstawiającą efekty pracy licencjackiej,
 • plik pracy,
 • wynik analizy programem antyplagiatowym JSA,
 • recenzje.
 1. W wyznaczonym terminie zaloguj się na MS Teams i oczaruj Komisję swoją wiedzą.
 2. Kiedy uzyskasz w BOS-ie  informację, że Twój dyplom jest do odbioru, wtedy przynieś do Dziekanatu:
 • podpisaną obiegówkę,
 • wydrukowane potwierdzenie płatności za dyplom z Twojego banku .
  JESTEŚ LICENCJATEM WYDZIAŁU CHEMII :)

Obrony prac licencjackich 2021

Harmonogram obron zdalnych - wrzesieńObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Harmonogram obron zdalnych - wrzesień (80.2 KB)
Powołane komisje - wrzesieńObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Powołane komisje - wrzesień (60.7 KB)

Zapisy na egzamin licencjacki - wrzesień

Zarządzenia i instrukcje APD

APD Instrukcja promotor recenzentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja promotor recenzent (1.1 MB)
APD Instrukcja protokół elektronicznyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja protokół elektroniczny (561.7 KB)
APD Instrukcja studentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja student (735.2 KB)
ZR-3-2020/2021 Archiwum Prac DyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF ZR-3-2020/2021 Archiwum Prac Dyplomowych (2.6 MB)
ZR-4-2020/2021 Jednolity System AntyplagiatowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF ZR-4-2020/2021 Jednolity System Antyplagiatowy (1.3 MB)
ZR-5-2020/2021 Egzamin dyplomowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF ZR-5-2020/2021 Egzamin dyplomowy (1.9 MB)
Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowych (1.7 MB)