Wsparcie psychologiczne na UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dostępne są dwie formy wsparcie psychologicznego dla studentów, doktorantów oraz pracowników UAM:

 • Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania, który wspiera studentów w efektywnym uczeniu się i studiowaniu, a także pracowników w efektywnej pracy ze studentami.
 • Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, która oferuje szeroko pojętą pomoc psychologiczną.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:
 • efektywne uczenie się i studiowanie,
 • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
 • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
 • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
 • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • budowanie motywacji do studiowania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:
 • mgr Szymon Hejmanowski e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl tel. 730 591 791
  ul. Grunwaldzka 6 Pok. 113,
  60-780 Poznań
 • dr Julita Wojciechowska e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl
  konsultacje za pośrednictwem MS Teams

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Zobacz więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:
 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
 • trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
 • trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,
 • trudności związane z wyznaczaniem sobie celów oraz radzeniu sobie w sytuacjach nowych
Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.
Na konsultację można umówić się telefonicznie pod numerem 61 829 24 94, zgodnie z godzinami dyżuru:
 • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30
 • środy w godz. 10:30 – 15:00
Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego
Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.
Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
Dom Studencki „Hanka"
Al. Niepodległości 26, pok. 13, 14 i 16
61-714 Poznań
e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl
https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego