Skład Rady Doktorantów Studium Kadencja 2020/2021

Przewodniczący Rady Studium:
mgr Mateusz Nowicki
e-mail: mateusz.nowicki@amu.edu.pl

Wiceprzewodnicząca Rady Studium:
mgr Natalia Szymaszek
e-mail: natalia.szymaszek@amu.edu.pl

Członkowie:
mgr Juliana Silva Souza

Delegat do Rady Wydziału:
mgr Izabela Grzelak

Delegaci do Sejmiku:
mgr Kamil Frąckowiak
mgr Mateusz Nowicki

Kontakt:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Rada Doktorantów Studium
ul. Uniwersytetu Poznańskiego pok. 2.51
61-614 Poznań
e-mail: mateusz.nowicki@amu.edu.pl

Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów

Przewodnicząca:
Prof. UAM dr hab. Hanna Wójtowicz-Rajchel

Przedstawiciele doktorantów:

Wiceprzewodnicząca:
mgr Dominika Czerwonka

Członkowie:
mgr inż. Mateusz Pawlaczyk
mgr Mateusz Gołdyn
mgr Michał Nowakowski
mgr Ida Moszczyńska

Samorząd Doktorantów UAM

Poznańskie Porozumienie Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów